Školní vzdělávací program  

pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia 

Gymnázia Velké Meziříčí

(celý dokument, .doc, 3,11 MB) ke dni 31. 8. 2007

 

A. Identifikační údaje

A. Název ŠVP, vzdělávací program, studia forma vzdělávání, předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu. (.doc, 899 KiB)
B. Charakteristika školy B. Velikost školy, vybavení školy, charakteristika pedagogického sboru, dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty, charakteristika žáků, informační systém. (.doc, 334 KiB)
C. Charakteristika ŠVP

C.1. Zaměření školy, profil absolventa, organizace přijímacího řízení, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. (aktualizováno 31. 8. 2010, .doc, 61 KiB)

C.2. Začlenění průřezových témat (.doc, 94 KiB)

D. Učební plán D. Učební plán a jeho konstrukce. (.doc, 98 KiB)
E. Učební osnovy E.1. Jazyk a jazyková komunikace

E.1.1 Český jazyka a literatura (.doc, 332 KiB)

E.1.2 Anglický jazyk (.doc, 102 KiB, aktualizováno 28.1.2014)

E.1.3 Německý jazyk (.doc, 74 KiB)

E.2. Matematika a její aplikace E.2.1 Matematika (.doc, 114 KiB, aktualizováno 8.9.2019)
E.3. Informační a komunikační technologie E.3.1 Informační a komunikační technologie (.doc, 94 KiB, aktualizováno 28.8.2009)
E.4. Člověk a společnost

E.4.1 Dějepis (.doc, 104 KiB)

E.4.2 Občanská výchova (.doc, 154 KiB)

E.5. Člověk a příroda

E.5.1 Fyzika (.doc, 163 KiB)

E.5.2 Chemie (.doc, 128 KiB, aktualizováno 4. 9. 2012)

E.5.3 Biologie (.doc, 281 KiB, aktualizováno 20.10.2011)

E.5.4 Zeměpis (.doc, 117 KiB, aktualizováno 14.1.2016)

E.6. Umění a kultura

E.6.1 Výtvarná výchova (.doc, 145 KiB)

E.6.2 Hudební výchova (.doc, 127 KiB)

E.7. Člověk a zdraví

E.7.1 Tělesná výchova (.doc, 120 KiB)

E.7.2 Výchova ke zdraví - integrováno v Bi, OV

E.8. Člověk a svět práce E.8.1 Člověk a svět práce - integrováno v ICT, Bi, OV, Ch, F
F. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

F. Hodnocení žáků a autoevaluace školy (.doc, 97 KiB)

G. Realizační tým G Koordinátor ŠVP, užší tým, garanti jednotlivých předmětů.  (.doc, 30 KiB)